Algemene voorwaarden

Afspraken met kinderen

 • Je gedraagt je netjes en vriendelijk naar andere deelnemers en naar de docent.
 • Je gaat voorzichtig om met de spullen van een ander.
 • Als je mee mag doen, kom je op tijd en ben je alle lessen aanwezig. Als je echt niet kunt komen omdat je bijvoorbeeld ziek bent, meld je je af. Dit doe je bij de coördinator van jouw wijk.
 • Als je medicijnen moet gebruiken geef je dat door aan de juf of de meester.
 • Als je iets niet leuk vindt, of je wordt gepest dan vertel je dat aan de juf of meester.

Algemene voorwaarden voor ouders

 • Kinderen kunnen meedoen aan een activiteit als zij wonen of naar school gaan in die wijk.
 • Kinderen hebben toestemming van hun ouders als zij het aanmeldformulier hebben ingevuld.
 • Kinderen horen zich correct te gedragen naar elkaar en naar de docenten.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens zoals telefoonnummer(s) en mailadres.
 • Ouders brengen en halen de kinderen zelf.
 • Ouders geven bijzonderheden door, zowel medisch als psychologisch als dit van nut is voor het functioneren van het kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij aan ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen etc.
 • Kleding die de kinderen dragen tijdens deelname aan activiteiten dienen aangepast te zijn aan de activiteit. Dus sport- of vrijetijdskleding tijdens sport en bewegingslessen, en kleding die vuil mag worden tijdens kunst- en cultuurlessen.
 • Kinderen dienen afgemeld te worden als ze niet aanwezig kunnen zijn.
 • Als kinderen mee mogen doen aan een activiteit gaan we er ook vanuit dat de kinderen alle lessen aanwezig zijn, tenzij er een geldige reden is voor afwezigheid.
 • Het meedoen aan activiteiten is op eigen risico.