Blauwe activiteiten Facebook Brede School Ridderkerk YouTube Brede School Ridderkerk
Selecteer een pagina


Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Bekijk hieronder de 3 laatste video's;

Solderen

Solderen

Solderen

Brede School Ridderkerk

Erna Wouters (stedelijk coördinator), Evina Beekink (Centrum/West), Terry Wisse (Rijsoord), Jerry Tieleman (Bolnes), Edward de Groot (Drievliet / ‘t Zand), Melvin Wind (Oost), Kim Kokkelink (cultuur), Max de Vette (Slikkerveer).

 

Geachte ouders, verzorgers, belangstellenden,

Brede School activiteiten waaraan jullie kunnen deelnemen zijn activiteiten speciaal voor de kinderen uit de wijken Oost, Rijsoord, Bolnes, Centrum – West, Drievliet ‘t Zand en Slikkerveer. De kinderen kunnen zich na school verder ontwikkelen in sport, cultuur en gezondheid. Het is goed voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen om met andere kinderen uit de wijk activiteiten te ondernemen. Daarom worden kinderen van de aangesloten scholen samen bij de activiteiten ingedeeld. Het is fijn dat de activiteiten vlak na schooltijd plaats vinden in de wijk waar de kinderen wonen.

Ouders zijn verantwoordelijk gedurende de tijd dat de kinderen onderweg zijn naar de locaties. Voor de jongere kinderen is het zeer gewenst dat zij gebracht en gehaald worden.

Alle lessen worden afgesloten met een speciale laatste les, waarbij ouders, opa’s en oma’s, wijkgenoten, leerkrachten en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Het is belangrijk dat de omgeving van de kinderen belangstelling toont, want kinderen vinden het leuk om te laten zien wat ze gedaan hebben gedurende het blok.

Wij gaan er vanuit dat uw kind aanwezig is tijdens alle lessen, waarvoor hij of zij zich opgegeven heeft. De lessen zitten snel vol en het zou zonde zijn als een kind dat niet komt, een plekje bezet houdt voor iemand die wel graag wil. Let u goed op de keuzemogelijkheden en de data die aangegeven staan op het aanmeldformulier.

Wilt u de kinderen, wanneer zij verhinderd zijn, afmelden bij de begeleiders van de activiteit. Telefoonnummers volgen later in de welkomstbrief. Tijdens de lessen kunnen er foto’s/filmpjes gemaakt worden welke op de ‘Brede School’ site geplaatst kunnen worden. Als u daar problemen mee heeft dan horen wij dat graag.

Blauwe activiteiten: een bijzonder aanbod voor bijzondere kinderen

Sommige ouders zijn bang dat het activiteitenaanbod niet geschikt voor hun kind is, omdat ze meer  begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het kind ADHD, Autisme, PDD-NOS heeft of op een andere manier speciaal is. Maar wij vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen bij de brede school Ridderkerk. Daarom gaan we komend schooljaar starten met nieuwe activiteiten speciaal voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.  Bij deze activiteiten zal er gewerkt worden met kleinere groepen, meer structuur, duidelijkheid en extra begeleiding.

In het eerste blok, dat begint in september, zal gestart worden met een sportactiviteit in Sporthal Drievliet. De groep zal bestaan uit maximaal 10 kinderen en er zullen twee vaste begeleiders aanwezig zijn die een zeer gestructureerde sportactiviteit zullen organiseren. Vanaf de herfst is het plan om ook te starten met een crea-club.

De coördinatoren van de brede school worden in het komende seizoen (vanaf september 2016) getraind in hun kennis en het aanleren van praktische vaardigheden aangaande het begeleiden van kinderen met een beperking. Op deze manier verwachten wij dat zij nog meer kindgericht kunnen gaan werken en kunnen we ervoor zorgen dat nog meer kinderen uit Ridderkerk mee kunnen doen aan de brede schoolactiviteiten.

Uw kind is natuurlijk ook van harte welkom bij alle andere activiteiten, als hij of zij dat leuk vindt en zich daar prettig bij voelt. U kunt in overleg met de coördinator uit uw wijk bespreken bij welke andere activiteiten uw kind het beste zou kunnen aansluiten. Ook kunt u uw ideeën of tips vragen en opmerkingen aan de coördinator doorgeven. U weet als ouder goed wat uw kind nodig heeft en wij kunnen proberen daarmee rekening te houden.

Het is raadzaam om de gesprekshulp op de website www.autismewegwijzer.nl in te vullen en als leidraad te gebruiken.

Wij wensen ook uw kind een plezierige brede schooltijd.

Mocht u nog meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van andere vrijetijdsbesteding voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met:

MEE sportconsulent
http://www.meerotterdamrijnmond.nl/over-mee/formulierenpaginas/sportvraag-aan-sportmee

Of de beweegmakelaar:
http://www.beweegmakelaarridderkerk.nl/

of met
ellen Hellings e.hellings@bar-organisatie.nl

Handige Links:
www.autismewegwijzer.nl (onder gesprekshulp voor de sportclub staat een invullijst als zeer handig hulpmiddel)
www.autilook.nl
http://www.autisme.nl/tips-links/autisme-en-vrije-tijd.aspx
http://landelijknetwerkautisme.nl/tips-met-betrekking-tot-vrije-tijd/
http://www.autismeindesport.nl/

Meer info

De Brede School is het hart in de wijk en stelt het kind centraal. De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinderen en jeugd. Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur. De activiteiten worden afgestemd op vragen van het onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf.

Missie Brede School

De Brede School is er voor om te zorgen dat kinderen en jongeren van 0 to 23 jaar kennismaken met sport en beweging, kunst en cultuur  en andere activiteiten. Ook kan de Brede School hen helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Hierbij wordt beoogd de samenwerking in de wijk te bevorderen en het welzijn te verbeteren.

Uitgangspunten

  • De Brede School is bestemd en toegankelijk voor alle kinderen en jongeren uit de wijk
  • De lessen worden gegeven door bevoegde docenten of door goed opgeleide vrijwilligers
  • Er zijn activiteiten op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur, gezondheid, welzijn  en vrijetijds besteding
  • De activiteiten dienen zo veel mogelijk de integratie van de verschillende partijen in de wijk te bevorderen.
  • De activiteiten dienen als kennismaking, verdieping, talentontwikkeling of als entertainment

Doelen Brede school activiteiten

De hoofddoelstelling is een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar tot stand brengen op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien.
Voor de komende 5 jaar zijn de doelstellingen:

  • Een netwerk realiseren in de wijk
  • Bevordering van de integratie van verschillende partijen in de wijk
  • Een aanbod realiseren op vragen van het onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf

 

 

Timmeren in Slikkerveer

Timmeren in de Brede School Naar de activiteit kwamen verschillende handige en creatieve kinderen, waardoor er weer prachtige kunstwerken zijn gemaakt.      “Tijdens de uitleg van de docent over het gebruik van de gereedschappen merkten wij al dat dit een bijzondere... Lees meer

Brede School heeft aandacht voor dier en milieu

Brede School heeft aandacht voor dier en milieu Voor de Brede School Ridderkerk telt iedereen mee, want: met en voor elkaar is altijd beter. Ook dieren en het milieu hebben de aandacht van de wijkpartners. De winter is bij uitstek de tijd van het jaar om vogels te... Lees meer