Over brede school Ridderkerk

Wat leuk dat je mee wilt doen met de naschoolse activiteiten van Brede School Ridderkerk. Zowel onder schooltijd als na schooltijd organiseert de Brede School activiteiten. Op deze website vind je het aanbod voor na schooltijd.

Onze activiteiten worden georganiseerd om kinderen te ondersteunen in de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Dat doen we door ons te focussen op de pijlers van positieve gezondheid. Wij zien positieve gezondheid als het vermogen van kinderen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Positieve gezondheid drukt zicht uit in de volgende zes dimensies:

foto geschminkt kind
icoon mijn lichaam

Mijn lichaam

De dimensie “mijn lichaam” gaat over lichamelijke gezondheid. Hier valt onder lichamelijk fit en gezond zijn, geen overgewicht hebben, gezond eten en voldoende bewegen. Ook gaat het over goed en genoeg slapen. Goed slapen is van belang om goed te kunnen leren: hersenen nemen meer informatie op als ze zijn uitgerust, dat komt de leerprestaties ten goede. Het doel van de inzet van de Brede School op deze dimensie is dat kinderen en hun ouders vaker uit zichzelf gezonde keuzes gaan maken, meer gaan bewegen en concrete handvatten aangereikt krijgen om zelf te werken aan dagelijkse gezonde routines rondom voeding, bewegen en slapen.

icoon mijn gevoelens

Mijn gevoelens en gedachten

De dimensie “mijn gevoelens en gedachten” gaat over cognitief en emotioneel goed kunnen functioneren, eigenwaarde en zelfrespect hebben, over mentale veerkracht beschikken, om kunnen gaan met gevoelens en gedachten, om kunnen gaan met tegenstellingen, jezelf accepteren. Het doel van de inzet van de Brede School op deze dimensie is dat kinderen en hun ouders handvatten krijgen aangereikt om in gesprek te gaan met anderen over gevoelens en gedachten, om te werken aan zelfvertrouwen en aan mentale weerbaarheid. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Belangrijk is om op een vroeg moment een verandering in gedrag en patronen te ondersteunen, zodat al op een vroeg moment aan kinderen wordt geleerd hoe zij weerbaar worden.

icoon nu en later

Nu en later

De dimensie “nu en later” gaat over naar de toekomst kijken, het ervaren en creëren van toekomstperspectief. Hier hoort bij dat je doelen en idealen hebt die je nastreeft, bijvoorbeeld doordat je al weet wat je later wilt worden. Cultuur en geloof een goede plek in je leven kunnen geven behoort ook tot deze dimensie. Het doel van de inzet van de Brede School op deze dimensie is tweeledig: ten eerste om kinderen een handreiking te bieden om over zingeving na te denken en er achter te komen wat zij leuk en belangrijk vinden. Zoals gezegd is het hebben van een doel een levensbehoefte. Ervaar je een doel in je leven dan creëert dat veelal motivatie, levenslust en doorzettingsvermogen. Ten tweede stelt de Brede School zich in deze dimensie als doel om kinderen activiteiten aan te dragen zodat zij kennismaken met verschillende facetten van het ouder worden zoals het kennismaken met verschillende beroepen en mogelijkheden.

icoon lekker in je vel

Lekker in je vel

De dimensie “lekker in je vel zitten” gaat over geluk beleven, genieten en vrolijk zijn. Als je hier goed op scoort betekent het dat je zin hebt dingen te doen en over het algemeen ‘van het leven geniet’. Een belangrijke component van deze dimensie schuilt ook in het steun ervaren van anderen en een fijne omgeving ervaren. Het doel van de inzet van de Brede School op deze dimensie is brede talentontwikkeling en de mogelijkheid en veiligheid bieden om leuke activiteiten te kunnen ondernemen samen met andere kinderen. In de basis gaat het er dan om kinderen plezier te laten maken en ervaren, zowel alleen als met anderen. Ook is het een leuke manier voor kinderen om te ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar ze goed of minder goed in zijn.

icoon meedoen

Meedoen

De dimensie “meedoen” gaat over wezenlijke zaken als vrienden en vriendinnen hebben, het gevoel hebben ergens bij te horen en geaccepteerd te worden. Ook is ‘meedoen’ op je eigen manier kunnen bijdragen aan de samenleving. Om dit te kunnen – vrienden maken en bijdragen – moet je beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden. Het doel van de inzet van de Brede School op deze dimensie is om Ridderkerkse kinderen de gelegenheid te bieden om mee te doen met anderen, om te ontdekken op welke manier zij willen en kunnen bijdragen en om waar nodig vaardigheden te ontwikkelen die het makkelijker maken om op eigen wijze aan te sluiten en erbij te horen.

icoon dagelijks leven

Dagelijks leven

De dimensie “dagelijks leven” gaat over kunnen zorgen voor jezelf en allerlei aspecten die daarop betrekking hebben: kunnen omgaan met tijd (plannen), kunnen omgaan met geld, hulp kunnen vragen, je grenzen kennen (bijvoorbeeld omgaan met drugs en alcohol) maar ook gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben. Het doel van de inzet van de Brede School op deze dimensie is om Ridderkerkse kinderen en hun ouders handvatten aan te reiken om de vaardigheden op te doen en een gezond referentiekader te krijgen voor ‘dagelijkse deelname aan de samenleving’. Het gaat om betrokkenheid bij leeractiviteiten, binding met school, prestatiemotivatie en positieve verwachtingen ten aanzien van eigen succes. Schoolmotivatie wordt ook beïnvloed door onder meer ouderlijke attitudes, ouderbetrokkenheid en aanmoediging.