Algemene informatie

De Brede School Ridderkerk is in alle wijken van de gemeente Ridderkerk actief en richt zich samen met scholen, kinderopvangcentra en de wijk op activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Hier vind je meer informatie over de Brede School Ridderkerk zoals onze doelen, werkwijze, organisatie en kosten en hoe je kan deelnemen aan een van onze activiteiten.   

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met een van onze Wijkcoördinatoren of vul het contactformulier in. Wij helpen je graag!

 

foto geschminkt kind
icoon mijn lichaam

Brede school ridderkerk

De Brede School in Ridderkerk is een netwerk in de wijk voor kinderen en jeugd en biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur, leesbevordering, welzijn en gezondheid. Samen met verschillende partners in de wijk worden de activiteiten afgestemd op de behoefte van kinderen en jeugd in de wijk.

Alle activiteiten van de Brede School vinden plaats in één van de 7 wijken in Ridderkerk; Oost, Rijsoord, Bolnes, Centrum, West, Drievliet/’t Zand en Slikkerveer. Elke wijk heeft een eigen wijkcoördinator en een programmagroep. In de programmagroep zitten vertegenwoordigers uit de wijk die met jeugd en jongeren te maken hebben zoals het onderwijs, de kinderopvang en andere wijkpartners. Samen bepalen zij het aanbod voor de kinderen per wijk.

icoon nu en later

onze doelen

• Een aanbod realiseren op vragen van kinderen en jeugd, hun ouders/verzorgers, het onderwijs, de kinderopvang en de wijk.
• Kinderen en jongeren kennis laten maken met sport en beweging, kunst en cultuur, leesbevordering, welzijn, gezondheid en andere activiteiten. Ook kan de Brede School Ridderkerk de jeugd helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden.
• Een netwerk realiseren in de wijk om zo een sociale, samenhangende en veilige wijk te creëren.
• Bevordering van de integratie van verschillende partijen in de wijk.

icoon meedoen

Deelnemen aan activiteiten

De kinderen van de deelnemende scholen ontvangen twee weken voor de start van een nieuw activiteitenblok een (digitale) flyer met het aanbod van de wijk erop. De wijkcoördinator van de Brede School Ridderkerk deelt de flyers uit op school en de leerkracht brengt het aanbod onder de aandacht in de klas.

Kinderen kunnen zich inschrijven door te klikken op jouw wijk, zoek de activiteit, klik op MEEDOEN en schrijf je in. De Brede School wijkcoördinator of jouw leerkracht kunnen je hier eventueel bij helpen. In de week voorafgaand aan de activiteit krijg je te horen of je kan deelnemen aan de activiteit. 

icoon dagelijks leven

Organisatie & kosten

Om mee te doen met de Brede School activiteiten moeten kinderen wonen of naar school gaan in de wijk waar deze activiteiten plaatsvinden. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is het zinvol om met andere kinderen uit de wijk activiteiten te ondernemen. De kosten variëren van €1,- tot € 5,- per activiteit.

De Brede School start na elke vakantie met een nieuw aanbod. Op verzoek van scholen worden er ook activiteiten onder schooltijd aangeboden. Ouders zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen. Alle lessen worden afgesloten met een speciale laatste les, waarbij ouders, opa’s en oma’s, leerkrachten en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Dit is belangrijk voor positieve feedback en voor de opbouw van een sociale wijk.

icoon mijn gevoelens

club+

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar die niet of moeilijk mee kunnen doen aan de Brede School activiteiten organiseren wij de Club+. Deze activiteit wordt begeleid door een voor deze doelgroep gespecialiseerde docent samen met een medewerker van het wijkteam. Er is sport en spel, creativiteit en veel PLEZIER. Deze gezellige wekelijkse bijeenkomsten zijn geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld Autisme, ADHD, NLD, ODD, hechtingsproblematiek en voor kinderen die tijdelijk emotioneel klem zitten door omstandigheden. Door deze activiteit willen wij een groep dichtbij huis realiseren waarin kinderen zich prettig voelen en waar misschien wel nieuwe vriendschappen uit ontstaan. Voor deze groep is er het hele jaar door les, met uitzondering van de schoolvakanties. 

Klik hier om je aan te melden voor Club+.

icoon lekker in je vel

Participatiekaartjes

Zijn kosten door deelname aan een activiteit een probleem? Dan kunnen kinderen gebruik maken van participatiekaartjes. Met deze kaartjes kunnen kinderen gratis deelnemen. De participatiekaartjes zijn verkrijgbaar bij de Wijkcoördinator, de voedsel- en kledingbank, op school en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente.